Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Thấy trong nhà đồ đạc ko bị trôi !
See Translation