Cái số 3 nghe sao ko giống “coan người” dzậy ta

Cái số 3 nghe sao ko giống “coan người” dzậy ta. Nghe như ví mình là bạn gâu gâu ah.
See Translation