Các cụ nhà ta ngày xưa có một câu dzứt hay ” Con nhà tông

Các cụ nhà ta ngày xưa có một câu dzứt hay ” Con nhà tông, không dzống lông cũng dzống cánh “.
Mụ mẹ ham ăn hàng ngày lải nhải qua Skype với con mắm con ” Ăn uống cửn thựn mí có sức khoẹ học hành nghe chưa, cái j hem khuyến khích chứ ăn thì bật đèn xanh, cứ ăn thoại mái nha, chứ đừng có lười, hem là không đủ dzinh dzưỡng ớ”.
Nó bèn bật lại ngay tấp lự bằng một hình ảnh kèm caption truất lượng của bữa trưa nó vừa xơi xong.
P/s : Tâm hự mỏng của một chị mẹ ngờ nghệch tham ăn, không xợ chời, không xợ đất, chỉ xợ con. Ha ha