BOT BOT BOT

BOT BOT BOT, dân cẩn thận.
Từ trước đến giờ, đẻng làm gì cũng éo thèm hỏi dân. Vì, biết thừa dân éo đồng ý mà còn chửi.
Như vụ chặt cây, đẻng cũng éo hỏi dân.
Còn hỏi lãnh đạo, thì tất nhiên phải hỏi. Không nhẽ, ăn chia lại không bàn nhau, thì ai ăn nhiều, ăn ít. 🙂
Rồi khi hỏi dân, thì các lá cải của đẻng đồng thanh “dân ủng hộ đẻng”.
Đến mức, lời nói dối bay đi, quay lại tai đẻng, đẻng lại tưởng thật. Nên làm cái thăm dò ngay trên tờ báo lớn nhất.
Kết quả trần trụi lòi ra, là cái gọi “đa số ủng hộ đẻng” chỉ có 6%, bao gồm đẻng viên và DLV cũng như các loại chó săn khác.
BOT làm ra, để đẻng trấn lột dân, đẻng cũng éo hỏi dân. Bị tẩy chay, đẻng bí nói “sẽ hỏi dân”.
Và dân cũng chuẩn bị tư thế, các lá cải sẽ đồng thanh “chỉ phản động mới phản đối BOT, còn đại đa số dân ủng hộ đường lối của đẻng”.
Rút kinh nghiệm, sẽ không bao giờ có cuộc thăm dò trên truyền thông nữa, trừ khi đẻng thanh lọc, thay đổi đằng sau, bấm vào nút phản đối, thì điểm cộng vào đồng ý, ủng hộ. Dễ ợt 🙂