Bố ơi

Bố ơi !!!!!!…….
Thế là Bố bay vòng quanh thế giới được một năm rồi , Bố àaaaaaaa
Bố vẫn bảo con Phượng sướng , cái gì nó cũng hưởng thụ đầu tiên . Có cái khách sạn cao nhất thế giới nó cũng ở rồi . Nếu có cái khách sạn ở ngầm đáy biển nó cũng tìm cách ở bằng được cho mà xem .
Sao mình lại sinh ra đứa cứng đầu nhiều tham vọng thế.
Ngày bé là đứa bị Bố cho ăn đòn nhiều nhất vì nghịch hơn con trai . Có lần mông đít lằn lên chảy máu , tự cắn cái khăn vào mồm vào sát muối cho nhanh khỏi .
Có thằng lớn hơn hàng xóm bắt nạt , con bé chạy vụt về nhà mắch Bố . Bố cầm roi quất mạnh mấy cái vào mông , rồi Bố cầm roi quất vào mông thằng hàng xóm . Bố về thấy con bé đang khóc , Bố quát :
“Nín ngay , khóc ăn đòn nữa . Từ giờ ra đường mà bị ai bắt nạn không nịn được cũng phải nịn hoặc tự xử lý không được về mắch , mắch sẽ ăn đòn nhiều hơn nhớ chưa”
Giờ mới biết một đứa lì lợm , nghịch ngợm , bướng bỉnh đã nên người Bố nhỉ .
Bố đánh nhiều mà lần nào Bố cũng hỏi có đau không ?
” Dạ không đau ạ ”
Bố nói : ” Vậy lần sau sẽ đánh đau hơn” .
Bố Ơiiiiii con thèm bị ăn đòn quá đi………..