Bit mình kết hôn năm 29t lun

Bit mình kết hôn năm 29t lun. Ghê thặc. Ai cũng nói năm nay kiếm đc nhìu tiền vậy là phải ra sức “cày cực lực” nữa rùi. Thik nhất câu cuối. Bởi vậy hỏi sao ko thik bói toán. Nghe thui đã thấy sướng ùi.
See Translation