Bao giờ có nhiều tiền mình sẽ cho cậu đi chơi nhiều hơn nhá

1 1 1 1 1  
Bao giờ có nhiều tiền mình sẽ cho cậu đi chơi nhiều hơn nhá! Yêu cậu :-*
See Translation