Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 của một nữ thanh niên:

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 của một nữ thanh niên:
1. Tình trạng hôn nhân: độc thân bền vững.
2. Trọng lượng cơ thể: 7 (đơn vị tính: chục kg)
3. Tổng số đo 3 vòng: 3 (đơn vị tính: mét)
4. Tổng tài sản hiện có: “Ngàn vàng”
5. Thành tích: nhiều năm liền đạt danh hiệu “Bà Tám” cấp xóm nơi cư trú; các hội, nhóm đang tham gia và cơ quan đang công tác.
Dự kiến 6 tháng cuối năm: Giữ nguyên hiện trạng như trên…
Chúc các cháu ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 dui dẻ…
See Translation