Bạn ý bảo:

Bạn ý bảo:
– E ko yêu mẹ nữa!?! 🙂 🙂
– Tại sao vậy em?
– Tại mẹ ko hay về thăm em
Hôm nay mẹ về thăm e mấy hôm đó thôi
– E yêu mẹ nhất
– Mẹ cũng rất yêu e
Lại chuẩn bị vác vịt của ông bà Bi xuống thủ đô ăn và bán
See Translation