Bạn già Hoàng Nguyễn vừa mua cho 2 con chiếc xe đạp mang sang tận nhà mà 2 vợ chồng thì lại đi vắng

Bạn già Hoàng Nguyễn vừa mua cho 2 con chiếc xe đạp mang sang tận nhà mà 2 vợ chồng thì lại đi vắng. Bật Zalo call lên thì đã thấy 2 nhóc cười toe tét trên con xe, thanks nhiều nhiều nghen.
Mà nè cái J7 của bạn già mới mua Zalo call nét chuẩn quá, nét từng chi tiết răng sún của ông tướng nhà mình luôn á, bữa nào rữa xe & điện thoại 1 lượt luôn đi nha