Bậc lên xuống lấn ra hè vài cm phải dỡ

Bậc lên xuống lấn ra hè vài cm phải dỡ. Về nguyên tắc việc buộc phá dỡ là đúng, tôi ủng hộ. Vài cm có thể không ảnh hưởng đến đi lại, nhưng nó là vấn đề kỷ cương.
Nhưng nếu cả cái nhà to đùng làm sai quy hoạch, nếu cả khu đất hàng hecta giữa Hà Nội lẽ ra là công viên cây xanh nay thành nhà hàng, có “nhân dịp” đập các bậc lên xuống mà dẹp luôn đi không để người ta hiểu đừng đùa mãi với kỷ cương?
PS: Thiệt hại do đập các nhà hàng ấy, theo tôi để doanh nhân hứng hết cũng không nên. Họ sai, nhưng họ cũng không thể sai nổi nếu không có người ủng hộ cái sai ấy. Chí ít nên cưa đôi, ông nào làm lơ hoặc ký “điều chỉnh” vô nguyên tắc để những nhà hàng ấy thành hiện thực phải chịu một nửa, nửa già mới đúng. Về hưu rồi cũng đè ra mà bắt phải nộp. Đừng thương họ lương hưu bé nhé. Dân thấy thế thoả đáng hơn việc như là chỉ cách cái chức đã không còn nữa.