Bác ko có 2 tỷ obama thì bác ho lòi bản họng bác đi

1  
Bác ko có 2 tỷ obama thì bác ho lòi bản họng bác đi
See Translation