Ảnh nơi đây ko cần phải căng phông kẻ biển

Ảnh nơi đây ko cần phải căng phông kẻ biển, ko có dealine của khách, khỏi phải PTS, LR dàn trang ghép nền…càng ko nhọc óc căng đầu để có được những stt nhiều like, lắm tim…Chỉ là các tôi ghi lại nhưng hình ảnh đã trôi qua trong đời với những người bạn và tôi chọn analog film giúp tôi lấy khoảnh khắc ra khỏi thời gian!