Album này tôi lưu giữ lại những kỉ niệm thuộc về một phần tuổi trẻ của mình

Album này tôi lưu giữ lại những kỉ niệm thuộc về một phần tuổi trẻ của mình, con đường đã đi, đang đi và sẽ đi. Ở đây tuy có nhiều cột mốc khác nhau với tôi kể từ 2012 đến giờ thế nhưng cho dù là thời điểm nào thì tôi cũng cảm thấy một điều con người mình được tạo nên bởi những người mình đã gặp.
Album này chủ yếu là hình diễn thuyết của tôi và cả một số kỉ niệm liên quan đến con đường Trainer của tôi, tuy có nhiều lần diễn thuyết không có hình lưu lại, nhưng giữ lại được bao nhiêu khoảnh khắc với tôi cũng đều ý nghĩa cả.
Album chủ yếu là ảnh của tôi, nhưng điều tôi muốn nói đó là những gì tốt đẹp của tôi hôm nay là nhờ sự ảnh hưởng của rất nhiều người đã đến và giúp đỡ, dìu dắt tôi.
#Mèo_diễn_thuyết
#Một_phần_tuổi_trẻ_của_mèo
#Con_đường_Trainer
#Cf
#GGP
#TGM
See Translation