Ai thấy “đúng” cho e 1 like

Ai thấy “đúng” cho e 1 like.
Chứ e cũng ko bit đúng ko nữa
See Translation