Ai od gì chưa nhận được ới em nhá

1  
Ai od gì chưa nhận được ới em nhá
Em loạn đơn rồi ấy ….! Có 30 đơn mà bù cả đầu chả hiểu sao mấy ng 100 đơn họ siêu nhể …??????
See Translation