a f t e r w o r k i n g

a f t e r w o r k i n g
Chou Chân thành cảm ơn 500AE Multimedia JSC, đặc biệt là cả nhà @beU Management vì những điều giản dị mất ngờ này!
#Summer #Chou #PhutGiayCuongLoanCuaTuoiTre #Anniversary #HPBD #TLMN #ThoiThanhXuanCuaTa

“Dần già mình càng thích sự giản dị. Những câu nói giản dị, những ý nghĩ mộc mạc, những quan tâm đơn thuần, những con người đơn sơ… và những cơn mưa bất chợt…”
T H A N K Y O U

#StillYoung #StillLive #NeverMind #GoingOn #Smile
See Translation