Monthly Archive: June 2017

Intern tuổi

Intern tuổi…50 ========= #bswynntran #usresidency #vietmd Buổi sáng hội thảo chuyên ngành đầu tuần thường có những gương mặt lạ, thường là các BS thỉnh giảng của trường và khoa khác đến chia sẻ. Có một BS đứng tuổi, nhìn…
Read more

Giới thiệu luận văn “Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản””

Giới thiệu luận văn “Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản”” Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Anh http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18266 #phatgiao #doisongtinhthan #phatgiaonhatban Luận văn bao gồm các nội dung chính sau: –…
Read more