Monthly Archive: July 2016

Atlanta

  Atlanta, thủ phủ của tiểu bang Georgia là cái tên mà ai đọc tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió” đều nhớ. Atlanta là nơi đầu tiên phát minh ra Coca Cola. Hiện nay Atlanta cũng là nơi đặt đại…
Read more